Náš tým

Řízení univerzity není samozřejmě jenom o rektorovi, ale také o dobře fungujícím týmu prorektorek a prorektorů. Nejen jako děkan jsem vždy preferoval spolupráci sehraného týmu postavenou na vzájemném respektu a důvěře. Velmi mě proto těší, že v mém kolegiu budou zastoupeni vynikající odbornice a odborníci napříč fakultami. Rovnou polovinu pak budou tvořit ženy. Rád bych vám představil část našeho skvělého týmu:

PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. – Matematicko-fyzikální fakulta, zástupce UK v Radě vysokých škol, odborník na slitiny kovů, podílí se na vývoji kloubních implantátů

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. – 2. lékařská fakulta, proděkan pro vědu, vedoucí laboratoře molekulární biologie a špičkový odborník na výzkum leukémie

prof. JUDr. Alena Macková , Ph.D. – Právnická fakulta, odbornice na procesní právo, laureátka Ceny rektora UK a přední expertka na problematiku ombudsmanství v Česku

doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. – Matematicko-fyzikální fakulta, odborník na pokročilé programování a IT vývoj, garant plánované reformy informačních systémů

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – Katolická teologická fakulta, prorektor pro tvůrčí činnost, historik umění, laureát zlaté medaile sv. Vojtěcha, zakladatel Ústavu dějin křesťanského umění