Síla a podstata naší univerzity nespočívá pouze ve vynikající vědě, výuce, nesporné tradici a veřejné roli. Naší největší devizou jsme my sami – společenství sedmnácti fakult, společenství studujících a vyučujících, ale i absolventek a absolventů i podporujících.