Český rozhlas Leonardo, Vstupte!, Robert Tamchyna, 2. duben 2007
Rozhovor o Dačicích, centrální evidenci sbírek na MK ČR, Národním muzeu, Filozofické fakultě UK a regionální historii...
Záznam pořadu
Pokračování textu