Jihlavské listy, blog, Michal Stehlík, 6. únor 2016
Při pohledu na dějiny 20. století, Jihlavu a únorové události se tento měsíc nese v připomínce spíše tragických osudů. Můžeme na počátek vzpomenout na únorové události roku 1948, které nejenže ovlivnily život celé země, ale zasáhly i každé konkrétní místo. Důsledkem únorového komunistického puče byla následná čistka na všech úrovních národních výborů. To se týkalo i Jihlavy, kde museli své pozice 29. 2. 1948 opustit všichni představitelé nekomunistických stran. Do budoucna měla již vládnout pod hlavičkou Národní fronty pouze komunistická strana. Je symbolické, že do února spadají také události ukončující tuto éru, když byli do jihlavského„porevolučního“ národního výboru 28. 2. 1990 kooptováni další členové a období diktatury i tímto krokem postupně končilo. Odkaz na celý článek.
Pokračování textu