Česká televize, Cesty víry, A. Sirotková, I. Denčevová, 23. listopad 2015
Příběh rodiny Kodetů z Vysočiny představuje dějiny jednoho rodu v bouřlivém 20. století. Tři generace věřící rodiny, která si prošla obdobím od první světové války po listopadovou revoluci 1989. Nejdramatičtější události pak zažila během komunistické diktatury v letech 1948-1989. Dokument za malého přispění mé osoby jako komentujícího historika. http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/215562215500006-blaznovstvi-nebo-vira/
Pokračování textu