Český rozhlas Leonardo, Vstupte!, Michal Stehlík, 28. září 2007
Ohlédnutí za našimi dějinami posledního století ve světle veřejných oslav, svátků a manifestací. Od velkolepých oslav císařského majestátu a propojení církve se státem před rokem 1918 přes svátky mladé československé republiky - zejména posílení tradic husitství, oslavy pod hákovým křížem až k období socialistického nadšení let padesátých. Veřejný prostor jako zrcadlo společnosti.
záznam pořadu
Pokračování textu