Český rozhlas 6, Hovor o hledání, Ivana Denčevová, 8. listopad 2007
Záznam pořadu zde.
Pokračování textu