Michal Stehlík, 29. říjen 2014
„Rada Českého rozhlasu považuje za zásadní, aby vedení Českého rozhlasu v souvislosti s realizovanými a připravovanými změnami týkajícími se Dismanova rozhlasového dětského souboru respektovalo následující principy: 1) při všech změnách respektovat název, tradice i charakter tohoto souboru, 2) všechny personální změny týkající se uměleckého vedení souboru vést formou otevřených výběrových řízení, 3) z hlediska vedení souboru zajistit kontinuitu pro dokončení sezóny 2014/2015 a vůči dosavadnímu vedení souboru se zachovat s respektem k vykonané dlouholeté práci."

Pokračování textu