ihned.cz, blog.ihned.cz, Michal Stehlík, 25. březen 2014
V mnoha mediálních bouřích naší politiky je vždy zajímavé sledovat chvíle, kdy se do centra pozornosti politiků dostane historie, nejlépe ta relativně nedávná. Právě takovým případem je i výrok ministryně spravedlnosti profesorky Heleny Válkové o tom, že se „toho v protektorátu zas tolik nedělo“. Je přitom důležité vnímat, že tento výrok byl pronesen v kontextu otázky směrující na situaci odsunu německého obyvatelstva po roce 1945. Stejně tak je třeba brát vážně následnou reakci paní ministryně, že ve svém zjednodušeném výroku vycházela z myšlenky srovnání genocidy a hrůz v dalších zemích, ze kterého vychází protektorátní realita jako jakési „zázemí“. Ať již bylo ovšem důvodem pro její výrok toto srovnání či snaha propojit kontext odsunu se situací českého obyvatelstva v době druhé světové války, jde vlastně o nebezpečný interpretační posun. Ten ostatně můžeme dobře pozorovat v proměně aktuálního diskursu – pohledu na situaci v Československu před rokem 1989.

Odkaz na celý článek.

Pokračování textu