Český rozhlas Plus, Historie Plus, Ivana Denčevová, Michal Stehlík, Aleš Opekar, 17. březen 2014
Třetí díl pořadu "Fenomén Karel Kryl" se věnuje období sedmdesátých let. Analyzuje jak posuny v tvorbě Karla Kryla, tak situaci v Československu i v exilu, do kterého Kryl odchází. Zmíněny jsou počátky ve Svobodné Evropě, kontakty s krajany i v dalších zemích a také vliv písní Karla Kryla, včetně zmínek o nich ve vyšetřovacích materiálech Státní bezpečnosti. Odkaz na pořad.
Pokračování textu