iFORUM, Aktuality, Petra Kopplová, 29. červen 2011
Děkan Filozofické fakulty doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D včera slavnostně otevřel nové prostory fakulty v pátém patře. Nástavbu hlavní budovy FF UK si přišla prohlédnout také náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Eva Bartoňová, prorektor pro investiční výstavbu prof. Milan Tichý a autor projektu akademický architekt Vlastimil Vagaday.
pokračování zde
Pokračování textu