aktualne.cz, blog, Michal Stehlík, 18. únor 2021
Publicista a šéfredaktor Pavel Šafr se v posledních několika letech kromě jiného výrazněji vyjadřuje k české (i československé) historii, poměrně ostrým způsobem pojmenovává historické fenomény, role osobností a při své roli žurnalisty logicky hledá důsledky pro dnešní situaci (nejen) české společnosti. Koncentrovaně se tato témata i názory objevují v knize „Češi mezi pravdou a lží. Polemika s nacionalistickým a marxistickým dějepisem. Příběhy z české historie“, která vyšla v roce 2020. Pokusím se na texty obsažené v knize kriticky nahlédnout – a kritikou nemyslím odsouzení a priori, nýbrž snahu o poctivou analýzu přístupu, jednotlivých textů, jakož i z nich vyplývajících názorů.
Odkaz na první část polemiky.
Odkaz na druhou část polemiky. 
Pokračování textu