Vesmír, článek, Michal Stehlík, 6. listopad 2020
Bitva na Bílé hoře 1620 je doslova vypálena do naší české národní paměti jako nepřekročitelný mezník, kolem kterého často otáčíme příběh našich dějin, naši identitu, naše zakotvení v dějinách. Letošní odstup 400 let na této roli změní jen pramálo, maximálně zazní množství více či méně zajímavých informací. Budou nabourávána některá klišé, aby se jiná zase utvrzovala. Vystoupit z této logiky je v konečném důsledku obtížné. Přesto, zkusme se podívat na bělohorskou pláň z několika různých úhlů pohledu. Odkaz na článek zde.
Pokračování textu