Česká televize, Historie.cs, Marie Koldinská, 6. září 2020
Zářijový díl Historie.cs se věnoval i za mé účasti (staro)novému fenoménu informačních válek, který je aktuálním fenoménem mezinárodní scény i domácí politiky. Práce s informacemi, propaganda, manipulace, to však není jen otázka dnešní politiky, máme mnoho příkladů z naší minulosti, kdy bylo zásadní proměnit vnímání veřejnosti "správným" směrem. Ať již jde o pokusy protektorátní propagandy, situaci po roce 1945 nebo Pražské jaro 1968. A nejde pouze o konkrétní historické momenty, ale také o obecné principy těchto postupů, rozdělování na "my" a "oni" a další pravidla a vlastnosti informačního boje. Odkaz na pořad zde.
Pokračování textu