Česká televize, ČT24, Michal Stehlík, 16. září 2018
Původní snaha Národního muzea restaurovat pylon před bývalým Federálním shromážděním měla nečekanou pointu. Pylon, mnohými považovaný za jakýsi zvláštní stožár na vlajky, je ve skutečností původně pomník Jana Palacha od architekta Karla Pragera - podle původní myšlenky z roku 1969 na něm měla být ještě umístěna plastika sochaře Chlupáče, která ovšem vznikla pouze v návrhu. Doufám, že se Národnímu muzeu podaří památník nejen zrestaurovat, ale celý doplnit, včetně této plastiky. Odkaz na reportáž zde.
Pokračování textu