ČRo Dvojka, Osudové ženy, Michal Stehlík, Ivana Denčevová, 14. září 2018
Jiřina Zábranová byla zcela mimořádná žena. Již od první republiky politicky aktivní, což ji nakonec během komunistického režimu stálo svobodu. Byla spolupracovnicí Milady Horákové v národně-socialistické straně a po roce 1948 ji čekalo zatčení a odsouzení na dlouhá léta. Odsouzen byl také její manžel. To vše mělo velký dopad na jejich syna - básníka a překladatele Jana Zábranu. Pořad z cyklu osudové ženy však není o Janu Zábranovi, je o jedinečném osudu a inspirativní silné ženě - Jiřině Zábranové. Odkaz na pořad zde.
Pokračování textu