Český rozhlas Vltava, Reflexe Historie, Martin Groman, Klára Woitschová, Michal Stehlík, 7. duben 2018
Týden před připomenutím 200 let Národního muzea, jedné z nejstarších (nejen muzejních) institucí jsme se na Českém rozhlase Vltava ohlíželi nejen nad rozhlasovým dokumentem z roku 1968, ale nad celými 200 lety, zakladateli muzea, Františkem Palackým, historií budovy muzea nebo Panteonem a budoucností muzeí v 21. století. Skvěle připravený moderátor a další hostí, jako Martin Zvěřina nebo Štefan Švec. odkaz na pořad zde.
Pokračování textu