Český rozhlas Dvojka, Osudové ženy, Ivana Denčevová, Michal Stehlík, 14. květen 2017
V seriálu ČRo Dvojka jsme tentokrát nahlédli do osudů Marie Švermové. Vycházela z těžkého sociálního prostředí, brzy se začala politicky angažovat v jeho zlepšení. To ji dovedlo až do řad KSČ, studovala následně  i v Moskvě. Životní byl její vztah s Janem Švermou. Po jeho smrti v roce 1944 odmítla i nabídku k sňatku od Václava Kopeckého. Navázala úzký vztah s brněnským funkcionářem KSČ Ottou Šlingem. Oba následně smetly politické procesy. Šlinga dovedly až na popraviště. Marie Švermová  se angažovala i nadále po propuštění, podpořila reformy 1968, aby se vzápětí opět ocitla v nemilosti. Podepsala Chartu 77 a dočkala se také pádu režimu v roce 1989... Odkaz na pořad zde. 
Pokračování textu