Český rozhlas 6, Téma, Eduard Burget, 16. listopad 2008
Pokračování textu