29. květen 2013
V pátek 24. května 2013 proběhla v prostorách Amerického kulturního centra v Praze konference s názvem Evropa a Česko 2113 a mottem "Zamysleme se nad budoucností, abychom pro ni už dnes mohli něco udělat". Jedním z pořadatelů konference byla Knihovna Václava Havla. 
Konference měla celkem čtyři panely. V prvním, historickém, byl garantem a moderátorem egyptolog a ředitel Českého egyptologického ústavu prof. Miroslav Bárta. Účastníky diskuze byli doc. Martin Kovář (vedoucí Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze), doc. Václav Drška (Ústav světových dějin FFUK), prof. Ivo Budil (vedoucí Katedry historických věd a proděkan pro vědu Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni) a doc. Michal Stehlík (děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy). Odkaz na záznam pořadu zde.

Pokračování textu
odeslat