30. listopad 2018
Veřejný dopis ke schůzce Andreje Babiše s Viktorem Orbánem na podporu Středoevropské univerzity.
Vážený pane předsedo vlády,
maďarský premiér Viktor Orbán dnes navštíví Prahu. Chtěli bychom vás požádat,abyste mu 
předal jasné a jednoznačné poselství České republiky: Středoevropská univerzita(CEU) je 
významná akademická instituce, která patří do naší části světa. Tato instituce je nesmírně 
prospěšná zejména v regionu, který zažil komunistickou formu vlády a následný proces
přechodu od totalitarismu k demokracii.
Využíváme této příležitosti k vyjádření našeho názoru jako občané členského státu EU v 
otevřené a stále trvající debatě o naší společné budoucnosti. Podle našeho názoru by maďarská vláda měla upustit od kroků,které by přinutily CEU opustit Budapešť nebo znemožnit, aby fungovala jako nezávislá výzkumná instituce v Maďarsku.
Naše východisko je jednoduché, je to náš závazek k ideálům demokracie, otevřené 
společnosti, svobodě výzkumu a jednoznačná podpora rozmanitosti perspektiv ve společnosti. 
Visegrádská spolupráce je - a měla by být i nadále- utvářena našimi společnými sympatiemi 
a podporou institucí, jako je CEU, tohoto velkého akademického projektu v našem regionu. 
Vyhnání CEU z Budapešti by bylo aktem politického vandalismu a nebude nikomu prospěšné. 
Doufáme, že si pamatujete vlastní podporu CEU zjara roku 2017 a souhlasíte s naší 
perspektivou, a proto tuto zprávu Vašemu význačnému hostu předáte.
S pozdravem,
Martin Palouš
Jakub Jirsa
Miriam Fried
Pavel Barša
Michael Žantovský
Filip Karfík
Jan Růžička
Michal Stehlík
Jiří Přibáň
Václav Štětka
Olga Lomová
Miroslav Petříček
Jakub Lepš
Daniel Kroupa

V Praze, 30. 11. 2018
Pokračování textu
odeslat