30. březen 2015
 V květnu 2014 se na půdě FF UK uskutečnila inspirativní konference na téma role práva v naší společnosti, a to za pořadatelství Nejvyššího soudu ČR a Filosofické fakulty UK. V rámci konference jsem vystoupil s určitým průřezovým pohledem na roli práva v dramatických peripetiích našich dějin ve 20. století. Jaké se neseme vědomí práva a jeho role v naší společnosti? Odkaz na přednášku zde.
Pokračování textu
odeslat