3. březen 2015
V rámci několika článku na blogu ihned.cz se objevilo téma financování Filosofické fakulty UK v Praze. Nejprve v článku doc. Lemeškina a následně v reakci Magnificence univerzity prof. Tomáše Zimy. Pohled akademického pracovníka bude bezpochyby vždy pohledem více „zespoda“ dané problematiky, pohled rektora naopak více „shůry“. Vzhledem k tomu, že se na závěr svého relativně technokratického vyjádření objevilo ve vyjádření prof. Zimy konstatování, cituji: „Spíše je namístě položit si otázku, proč se této problematice nezačalo intenzivně, detailně a pečlivě věnovat již minulé vedení fakulty, jehož funkční období trvalo až do konce ledna 2014.“, považuji za potřebné nenechat tuto relativně jedovatou řečnickou otázku viset ve vzduchu. Logicky proto, že jsem byl ve vedení fakulty přítomen procesu přípravy mzdového předpisu a věnoval celé záležitosti dosti času. Odkaz na celý článek.
Pokračování textu
odeslat