16. květen 2014
Konferenci Společnost, právo a politika pořádala 6. 5. 2014 Filozofická fakulta UK společně s Nejvyšším soudem ČR. Jednalo se o čtvrtý ročník konference, kterou Nejvyšší soud ČR organizuje ve spolupráci s partnery ze sféry politické (se Senátem Parlamentu ČR v roce 2011 a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v roce 2013) a akademické (s Právnickou fakultou UK v roce 2012). Téma tohoto ročníku navazovalo na témata předchozích (Spravedlnost v právním státě, Odpovědnost v demokratickém právním státě, Stát a jednotlivec) a mělo ambici být výzvou současnému dění ve společnosti.
Dva tematické panely soustředily odborníky z různých profesí, které s právem souvisejí. Šlo jednak o odborníky přímo z resortu justice, jednak o teology, filozofy či politology, kteří se zabývají dopady problému výkladu a aplikace práva na právní vědomí společnosti a dokážou tyto problémy nejen identifikovat, ale také nastínit možnosti jejich alespoň částečného řešení. Základním smyslem konference je posilovat schopnost každého orientovat se ve společenském dění tak, aby byl jeho subjektem, a nikoliv objektem.
Na konferenci jsem vystoupil s příspěvkem: "Právo jako nespravedlnost: Dědictví 20. století?"
Odkaz na stránky konference.

Pokračování textu
odeslat