27. únor 2014
Vážený pane primátore, vážení zastupitelé,
dovolujeme si Vás oslovit v záležitosti veřejné podpory Činoherního studia, která má být předmětem Vašeho jednání dne 3. 3. 2014.
Stejně jako tisíce lidí z celé České republiky, kteří již vyjádřili Činohernímu studiu podporu, jsme i my znepokojeni jednak samotným existenčním ohrožením divadla, které patří mezi nejlepší české scény, a jednak nestandardním postupem při změně podmínek jeho financování.
Nechceme nijak zpochybňovat, že se veřejní zástupci mohou rozhodnout proměnit pravidelný příspěvek v grantovou soutěž. Nezpochybnitelné by však mělo být i to, že se způsob financování divadla nemění uprostřed sezóny. Za stávajících okolností není údajná transparentnost financování přijatelným argumentem pro to, aby bylo divadlo nuceno narychlo a bez možnosti dostatečné přípravy vstoupit do grantové soutěže, chce-li zabránit svému zániku.
Problematický je nicméně i sám způsob, jakým Magistrát městaÚstí nad Labem grantovou soutěž vyhlásil, a to z následujících důvodů:
 - soutěž nebyla vypsána s dostatečným časovým předstihem;
- finanční prostředky, které lze jejím prostřednictvím získat, nepokrývají náklady na provoz divadla a jsou o třetinu nižší než částka, kterou zastupitelé na provoz Činoherního studia schválili v prosinci 2013;
- grantová soutěž byla vypsána ad hoc, a nikoli v rámci existujícího grantového systému.
 Žádáme Vás proto, abyste pečlivě zvážili své stanovisko k dalšímu financování Činoherního studia, zajistili financování Činoherního studia v roce 2014 stejnou formou jako v minulých letech a případně vytvořili funkční grantový systém pro financování divadel v letech následujících.

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v letech 2006–2014

K dopisu se připojili:

Mgr. Václav Němec, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Ústav filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova; vědecký pracovník,Filosofický ústav, Akademie věd ČR, Praha

Mgr. Petr Christov, Ph.D., vedoucí Katedry divadelní vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Ing. Mgr. Lubomír Ondračka,prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj, Akademie múzických umění, Praha

Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., pedagog, vizionář, zakladatel Nadačního fondu proti korupci, autor volebního systému Demokracie 2.1

Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc., vysokoškolský profesor,Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Mgr. Daniel Kroupa Ph. D., vedoucí Katedry politologie afilozofie, Filozofická fakulta, UJEP, Ústí nad Labem

Ing. Ivan Chvatík, dr.h.c., ředitel Archivu Jana Patočky, Praha

PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D., ředitelka Ústavu hudební vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

prof. Miroslav Petříček, Ph.D., vysokoškolský profesor,Ústav filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova,Praha

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., ředitel Filosofického ústavuAkademie věd ČR, Praha

doc. Josef Fulka, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova; vědecký pracovník, Filosofický ústav, Akademie věd ČR, Praha

doc. Štěpán Špinka, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Ústav filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Mgr. Martin Nitsche, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Katedra politologie a filosofie, Filozofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem; vědecký pracovník, Filosofický ústav AV ČR, Praha

doc. Štěpán Holub, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Katedra algebry Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzita Karlova, Praha

prof. PhDr. Pavel Kouba, vysokoškolský profesor, Ústav filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova; vědecký pracovník, Centrum pro teoretická studia AV ČR, Praha

MgA. Alena Zemančíková, dramaturgyně Českého rozhlasu, pedagožka DAMU, Praha

Ing. Jiřina Dienstbierová, Rada pro mezinárodní vztahy

Mgr. Martin Ritter, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Ústav filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova; vědecký pracovník, Filosofický ústav, Akademie věd ČR, Praha

Mgr. Martin Šimsa, Ph. D., vysokoškolský pedagog, Katedra politologie a filozofie, Filozofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem

Mgr. Pavlína Šípová, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

doc. RNDr. Josef Moural, CSc., vysokoškolský pedagog, Katedra politologie a filosofie, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně

Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy vPraze

PhDr. Filip Smolík, Ph.D., vědecký pracovník, Psychologický ústav, Akademie věd ČR, Praha

Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., vysokoškolský profesor, primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., vysokoškolský pedagog, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

doc. Lucie Pultrová, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Ústav řeckých a latinských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

MUDr. Jitka Seidlerová Mlíková, Ph.D., vysokoškolský pedagog, II. Interní klinika FN Bory, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D., vědecký pracovník, Filosofický ústav, Akademie věd ČR, Praha

Mgr. Jakub Jinek, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Ústav filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Mgr. Evžen Martínek, Ph.D., politolog, Ústí nad Labem

Mgr. et Mgr. Lea Takács, vědecký pracovník, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Mgr. Jaroslav Rytíř, vědecký pracovník, Ústav filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Mgr. et Mgr., Martin Fojtíček, ředitel neziskové organizace Ledovec

Petr Havlík, občanská platforma Vraťte nám stát!

Mgr. Tereza Kněžourková, občanská iniciativa Pražské fórum

Mgr. Jan Musil, vysokoškolský pedagog, Ústav slovansko-germánských studií, Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem; Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Lucie Haladová, filmová střihačka, Praha

Mgr. Petr Janda, vysokoškolský pedagog, Seminář čínských studií, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno


Pokračování textu
odeslat