28. říjen 2013
Vážení a milí, v pátek 25. 10. 2013 se odehrála volba kandidáta na pozici rektora Univerzity Karlovy v Praze. Chtěl bych i tímto způsobem poděkovat všem, kdo mi v mé kandidatuře pomáhali a kdo mě podporovali. Myslím, že se nám - i přes můj konečný volební neúspěch - přinejmenším podařilo velmi otevřeně pojmenovat problémy naší alma mater a zároveň nastínit jasnou vizi dalšího možného směřování. To jsou cenné skutečnosti, které se již, jak doufám, neztratí. Zároveň je to pro mě o to cennější, že nešlo o vizi jediného člověka, ale o názory a práci mnoha lidí, které se podařilo soustředit jedním směrem. Přeji Univerzitě Karlově v Praze vše dobré do příštích let a stejně tak přeji zvolenému kandidátovi prof. Tomáši Zimovi, aby dokázal naplňovat svoji vizi rozvoje naší alma mater.
Pokračování textu
odeslat