1. říjen 2013
Po diskusích na mnoha fakultách naší alma mater jsem aktualizoval a rozšířil svůj program, který předkládám jako kandidát na funkci rektora Univerzity Karlovy v Praze. Snažím se nejen obecně pojmenovat oblasti rozvoje univerzity, ale také zároveň nabídnout konkrétní kroky, které ke skutečnému rozvoji povedou. Odkaz na program.
Pokračování textu
odeslat