9. září 2013
Do nového akademického roku s novým kurzem - i když navazuje na dva předchozí roky. Tentokrát se kurz zaměří především na ÚSTR či pohled Národního muzea na národní dějiny. Nebudou chybět však ani diskuse na téma "historické vědomí" či role násilí v normalizačním Československu.
Obsahem kurzu na Ústavu českých dějin FF UK je seznámení s tématy, kdy (především) moderní dějiny vstupují do veřejného prostoru. Kurz se opírá o dvě základní témata – existenci a peripetie Ústavu pro studium totalitních režimů a dále fungování Národního muzea v posledních deseti letech. Menšími tématy jsou pak veřejná diskuse o povaze normalizačního Československa, představení přípravy rozhlasového pořadu na toto téma či představení sociologického pohledu na vývoj historického vědomí v české společnosti. Kurz je koncipován především jako prezentace hostů a diskuse na daná témata.

Anotace
7. 10. – Úvod (M. Stehlík)
14. 10. – ÚSTR – vznik, fungování, peripetie 2007–2013 (M. Stehlík)
21. 10. – ÚSTR – prezentace a diskuse s členkoua předsedkyní Rady ÚSTR Petruškou Šustrovou
4. 11. – ÚSTR – prezentace didaktických aktivit ústavu (J. Pinkas, ÚSTR) – prezentace se odehraje přímo v prostorách ÚSTR
11. 11. – Historické vědomí pohledem sociologického průzkumu (J. Šubrt, J. Vinopal – Katedra sociologie FF UK) – podklad: Šubrt, J., Vinopal, J.: Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu, Praha, Karolinum 2013.
18. 11. – Násilí a normalizace – alternativy pohledu (M. Pullmann, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK) – podklad: článek M. Pullmanna a P. Kolářev Mf DNES: http://data.idnes.cz/mfdnes/kavarna/pdf/2013/kavarna-20130518.pdf
25. 11. – Ozvěny normalizace – jak se připravuje rozhlasový seriál (I. Denčevová, Český rozhlas) – podklad – odvysílané díly seriálu: http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?p_po=101033
2. 12. – Shrnutí dosavadních témat a diskuse (M.Stehlík)
9. 12. – Národní muzeum a prezentace moderních dějin (M. Lukeš, generální ředitel NM)
16. 12. – Příprava nové stálé expozice dějin Národního muzea (M. Junek – garant historické části, Katedra středoevropských studií FF UK)
6. 1. – Shrnutí, diskuse, atestace
Pokračování textu
Petr Blažek
2. říjen 2013 | 15:52
Může se semináře zúčastnit také veřejnost?
Michal Stehlík
26. září 2013 | 09:57
Je to dle mého názoru hodně zajímavé - autoři jsou navíc sociologové, některé věci z Vaší kritiky bych jim tak z pohledu historika mírně odpustil, ale je to dobrý postřeh. Ostatně, budou výzkum osobně prezentovat na semináři, tak se těším na diskusi se studenty, kde jistě padne i tento apekt.
Milan Mičík
17. září 2013 | 08:48
Prostudoval jsem studii"Historické vědomí obyvatel České republiky.."je to studie s určitou vypovídací hodnotou.Autoři studie se vyhnuli v kladených otázkách ,Velké válce/I.svět. válka/ což považuji za určitou chybu.Toto přelomové období pro náš národ a státnost a jeho vliv na vědomí obyvatel ČR vynechali ,a je jedno zda náhodně nebo účelově.Nezjistilo se jakou stopu zanechává v myslích obyvatel ČR a nemůže být sporu o tom ,že tam nějaké povědomí je. Ve XXstol. na Čechy působili tři výrazná období 1914-1918 ,1938-1948,1989.
Dvě poslední období jsou zpracované dobře,ale to první je prakticky vynecháno a je to ke škodě této jinak kvalitní studie.
odeslat