pracovna pracovna shears
30. listopad 2018
0       
Veřejný dopis ke schůzce Andreje Babiše s Viktorem Orbánem na podporu Středoevropské univerzity. Vážený pane předsedo vlády,maďarský premiér Viktor Orbán dnes navštíví Prahu. Chtěli bychom vás požádat,abyste mu předal jasné a jednoznačné poselství České republiky: Středoevropská univerzita(CEU)...
25. duben 2015
0       
Nakladatelství Academia zahajuje edici "První republika", která by měla populárnější formou a zároveň tématickým zaměřením obsáhnout fenomén období 1918-1938 v Československu. Edici zahajuje díl "Slovensko, země probuzená. 1918-1938". Snažil jsem se v tomto díle nahlédnout na vývoj slovenské...
30. březen 2015
0       
 V květnu 2014 se na půdě FF UK uskutečnila inspirativní konference na téma role práva v naší společnosti, a to za pořadatelství Nejvyššího soudu ČR a Filosofické fakulty UK. V rámci konference jsem vystoupil s určitým průřezovým pohledem na roli práva v dramatických peripetiích našich dějin...
29. březen 2015
0       
Ve virtuálním prostoru je k dispozici moje přednáška na téma: "Proměna demokracie jako proměna mentality?", která byla proslovena již na podzim roku 2013 a souvisí s mým příspěvkem do publikace "Civilizace a dějiny", který se věnoval vývoji demokracie a demokratických procesů. Odkaz na...
3. březen 2015
0       
V rámci několika článku na blogu ihned.cz se objevilo téma financování Filosofické fakulty UK v Praze. Nejprve v článku doc. Lemeškina a následně v reakci Magnificence univerzity prof. Tomáše Zimy. Pohled akademického pracovníka bude bezpochyby vždy pohledem více „zespoda“ dané...
16. květen 2014
0       
Konferenci Společnost, právo a politika pořádala 6. 5. 2014 Filozofická fakulta UK společně s Nejvyšším soudem ČR. Jednalo se o čtvrtý ročník konference, kterou Nejvyšší soud ČR organizuje ve spolupráci s partnery ze sféry politické (se Senátem Parlamentu ČR v roce 2011 a...
27. únor 2014
0       
Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, dovolujeme si Vás oslovit v záležitosti veřejné podpory Činoherního studia, která má být předmětem Vašeho jednání dne 3. 3. 2014. Stejně jako tisíce lidí z celé České republiky, kteří již vyjádřili Činohernímu studiu podporu, jsme i my znepokojeni jednak...
28. říjen 2013
0       
Vážení a milí, v pátek 25. 10. 2013 se odehrála volba kandidáta na pozici rektora Univerzity Karlovy v Praze. Chtěl bych i tímto způsobem poděkovat všem, kdo mi v mé kandidatuře pomáhali a kdo mě podporovali. Myslím, že se nám - i přes můj konečný volební neúspěch - přinejmenším podařilo velmi otevřeně...
1. říjen 2013
0       
Po diskusích na mnoha fakultách naší alma mater jsem aktualizoval a rozšířil svůj program, který předkládám jako kandidát na funkci rektora Univerzity Karlovy v Praze. Snažím se nejen obecně pojmenovat oblasti rozvoje univerzity, ale také zároveň nabídnout konkrétní kroky, které ke skutečnému rozvoji povedou....
9. září 2013
3       
Do nového akademického roku s novým kurzem - i když navazuje na dva předchozí roky. Tentokrát se kurz zaměří především na ÚSTR či pohled Národního muzea na národní dějiny. Nebudou chybět však ani diskuse na téma "historické vědomí" či role násilí v normalizačním Československu. Obsahem kurzu...
26. srpen 2013
0       
Po velkém úspěchu pilotního semestru dětské univerzity FF UK "Hledá se Sofie" jsme rozšířili pro zimní semestr kapacitu na dvě skupiny "frekventantů" a také rozšířili programovou nabídku, kde se některé obory objevují poprvé - psychologie, knihovnictví, iberoamerikanistika... Odkaz na program.
27. červen 2013
7       
Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze vyhlásil na konci dubna volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy v Praze. Aktuálně jsou ke konci června nominováni tři kandidáti. Náš akademický senát Filozofické fakulty UK v Praze mi v rámci tohoto procesu dal důvěru a nominoval mě svým usnesením ze dne 13. 6....
29. květen 2013
0       
V pátek 24. května 2013 proběhla v prostorách Amerického kulturního centra v Praze konference s názvem Evropa a Česko 2113 a mottem "Zamysleme se nad budoucností, abychom pro ni už dnes mohli něco udělat". Jedním z pořadatelů konference byla Knihovna Václava Havla.  Konference měla celkem čtyři panely. V...
28. duben 2013
0       
Filozofická fakulta UK realizuje v roce 2013 projekt „dětské univerzity“, který má svoji inspiraci jak na některých zahraničních univerzitách (např. Vídeň), tak v poslední době i na některých vysokých školách v České republice (např. v Olomouci). Jde o to představit nejmladší generaci univerzitní...
28. duben 2013
0       
„Aloys Klar představuje fascinující osobnost akademického i uměleckého světa. Jeho životním cílem bylo změnit postavení nevidomých ve společnosti, v čemž bez přehánění předběhl svoji dobu.“ Odkaz na článek.
1. říjen 2012
0       
Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych Vás přivítal na slavnostním zahájení aktuálního akademického roku 2012/2013.Na začátek mi dovolte obrátit se krátce pouze na nové členy naší akademické obce. Vážení přátelé, vstupujete poprvé na půdu Karlova učení a tímto okamžikem se stáváte našimi...
5. květen 2012
0       
Dne 29. dubna proběhlo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy slavnostní otevření Centra židovských studií, které má být interdisciplinární platformou zaměřenou na studium a zkoumání židovské literatury, historie, filozofie, náboženství, jazyka, umění a kultury. Záštitu nad Centrem židovských studií převzal...
filtrovat
filtrovat
Zapnout vše
Vypnout vše
Univerzita Karlova
  13
Filozofická fakulta UK
  14
Děkanát FF UK
  1
Historie
  9
Český rozhlas
  2
Národní muzeum
  1
20. století
  6
19. století
  2
Politika
  7
Publikace
  2
Praha
  2
Česká republika
  4
Evropská unie
  1
Věda
  4
Výzkum
  2
Ústav pro studium totalitních režimů
  1
humanitní obory
  8
Slovensko
  1
zpnute vypnute ok