Český rozhlas Plus, Jak to bylo doopravdy, Michal Stehlík, Ivana Denčevová, 20. leden 2020
Vlastenské muzeum? Vlastenecké muzeum? Zemské muzeum? Národní muzeum? Instituce, kterou dnes vnímáme automaticky, si prošla od roku 1818 mnoha historickými křižovatkami. Navíc, od počátku nebyla postavena na čistě etnickém principu českého národa, hlavní roli hrálo zemské vlastenectví. O tom všem na pořadu Českého rozhlasu Plus. Odkaz na pořad zde.