TV Noe, K jádru věci, Irena Pulicarová, Michal Stehlík, 4. listopad 2019
Přesně 28. října jsme natáčeli v Praze v kostele sv. Salvátora hodinový rozhovor. Začal historií a tématy odkazu první republiky, pokračoval ale naší současností. Hovořili jsme o situaci v české společnosti po roce 1989, o tom, co si neseme z normalizace. Věnovali jsme se i zcela aktuální politické situaci, roli prezidenta Zemana i premiéra Babiše. Součástí rozhovoru je i kritický pohled na vytváření nových ekonomických elit po roce 1989 a jejich aktuální vliv. Otevřený rozhovor - od historie po dnešek. Odkaz na pořad zde.