Český rozhlas Plus, Jak to bylo doopravdy, Michal Stehlík, Ivana Denčevová, 10. září 2019
Další díl z cyklu "Jak to bylo doopravdy" se na Českém rozhlase Plus věnoval mýtu, že prezident Masaryk nechal za první republiky střílet do dělníků. Věnovali jsme se sociální situaci první republiky, konfliktům, včetně ozbrojených, na jejichž konci byli i mrtví. Zejména komunistická propaganda pak propojovala charakter republiky, osobnost TGM s násilím ze strany státní správy. Dodnes pak zůstává někde zakořeněna teze, že to byl Masaryk, kdo dopustil střelbu a oběti na životech. Snažil jsem se vysvětlit okolnosti, za kterých tato lživá teze vznikla a žila dále svým životem. Odkaz na pořad zde.