27. červen 2013
Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze vyhlásil na konci dubna volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy v Praze. Aktuálně jsou ke konci června nominováni tři kandidáti. Náš akademický senát Filozofické fakulty UK v Praze mi v rámci tohoto procesu dal důvěru a nominoval mě svým usnesením ze dne 13. 6. 2013. Moc děkuji kolegyním a kolegům za důvěru. Odkaz na kandidatury, včetně životopisů a základních tezí programů.