aktualne.cz, blog, 5. říjen 2020
V našem veřejném prostoru se často objevují diskuse o našich (především moderních) dějinách, padají pojmy „národ“, „kapitalismus“, „komunismus“, aktualizujeme věci dávno minulé ve světle dnešních politických argumentů… Z velké části však žonglujeme s pojmy, házíme jimi po sobě, klademe je do zdánlivě logických řad, aniž bychom chápali jejich významy – ať již původní, posunuté, zdeformované – vystačíme si s povrchními ideologickými válkami, aniž bychom promýšleli podstatu a význam toho, o čem vlastně hovoříme. Filozof Jakub Trnka přináší ve své nové knize „Filosof Erazim Kohák“ nejen překvapivě čtivý a otevřený pohled na myšlení nedávno zesnulého velkého muže (zemřel 8. 2. 2020), především zprostředkovává témata bezprostředně související s našimi životy. To je ostatně první důležitý moment této knihy – mluví přístupným jazykem o filosofii, přičemž vychází ze samotné podstaty Kohákova díla – nevznášet se pouze v ideových a teoretických rovinách, ale velmi jasně a ostře promlouvat do praktického světa. Této části a charakteristice díla (knihy) se budu věnovat nejvíce – tento text není systematickou recenzí knihy. Chci jen zdůraznit aspekty, myšlenky a otázky, které možná znají znalci Kohákova díla – ale bezpochyby si zaslouží, aby se znovu nasvítily ve veřejném prostoru. Odkaz na blog zde.