8. říjen 2019
Odeslal jsem jsem na adresu místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tomia Okamury následující text, který byl inspirován historickými příklady, které dlouhodobě SPD používá ve své politické argumentaci. Nabídl jsem jemu osobně a celému poslaneckému klubu zdarma semestrální kurz soudobých dějin, který by měl přinejmenším napomoci využívání relevantních informací...
Dobrý den,pane Okamuro,
s neskrývanými obavami v kombinaci s narůstajícím údivem sleduji množství odkazů na historické události, procesy a osobnosti, které Vy a Vaše hnutí používá ve veřejném prostoru. Nemohu se zbavit dojmu, že se jedná o fatální nedostatek zcela základních znalostí, a to zejména z moderních dějin, které bohužel způsobují, že se daná prohlášení, proklamace, příklady a přirovnání zcela míjejí s historickou skutečností. Považuji proto za svoji profesní povinnost podat Vám pomocnou ruku, aby se Vaše politické proklamace nezakládaly na zjevných nesmyslech, nepravdách či účelově poupravených tvrzeních.
Nabízím Vám osobně a Vašemu poslaneckému klubu ZDARMA semestrální (míněno půlroční) kurz soudobých dějin, který by obsahoval cca 10 seminářů se základními tématy, jež se objevují v argumentaci Vaší politické strany. Zaměřili bychom se nejprve na vysvětlení některých základních pojmů (např. nacionalismus, vlastenectví, národ, diktatura, totalita, demokracie), přešli bychom k některým frekventovaným historickým událostem a obdobím, jež si v argumentaci aktuálně oblibujete (např. koncentrační tábor, Třetí říše),vše doplněno základními myšlenkami T. G. Masaryka, Jana Patočky či Václava Havla. Součástí kurzu by byl také seznam doporučené literatury, část z ní bude pro potřeby názornosti i charakteru komiksové tvorby (pro začátečníky„Obrázky z českých dějin a pověstí“, pro pokročilé např. „Ještě jsme ve válce“).
Věřte mi, že jakkoliv daná nabídka může vypadat mírně absurdně (nedávající smysl), jsem hluboce přesvědčen o smysluplnosti vzdělání, zejména v moderních trendech vzdělávání celoživotního.
S pozdravem a s důvěrou v sílu vzdělání a řečeno s Komenským v „cestu světla“.