o mne shears
left
Patriot Historik Učitel Kurátor Naivní slávista
right
Narozen v Třebíči, první rok bydlící na Horkách u Želetavy, poté v Dačicích, od roku 2001 v Praze. Píšící o historii regionu, státu i střední Evropy... Nenechává mě klidným dnešek, ale do budoucnosti hledím s optimismem. Patriot.
Zabývám se především moderními českými a slovenskými dějinami, dějinami střední Evropy ve 20. století, národnostní politikou, politickými procesy 50. let 20. století, kolektivizací, vývojem církví a jejich vztahu ke státu po roce 1945.
Pedagogicky působím na Ústavu českých dějin FF UK a Katedře středoevropských studií FF UK. Přednášky se zabývají především dějinami Československa po roce 1948 a rolí dějin ve veřejném prostoru.


V minulosti jsem pracoval jak v malém městském muzeu v Dačicích, nyní v Národním muzeu. Posledním autorským projektem byla výstava Fenomén Masaryk. Na této práci mě nejvíce baví možnost zprostředkovat některá témata otevřenějším způsobem.
Profesor Jan Kuklík kdysi konstatoval, že býti slávistou je celoživotní masochismus. Tento bonmot se fotbalová Slavia snaží vůči svým fanouškům dlouhodobě naplňovat, přesto nelze jinak. Rodinná tradice je rodinná tradice.


Curriculum Vitae Bibliografie