aktualne.cz, blog, 5. leden 2000
Kniha britského ekonoma Paula Colliera „Budoucnost kapitalismu“ se snaží analyzovat stav tohoto systému, snaží se odhalovat jeho klíčové problémy – a s jistým optimismem předkládá možnosti jeho nápravy – nikoliv demontáže. Pro čtenáře by mohla být docela dobrým pendantem knihy Jakuba Trnky o díle Erazima Koháka. Tam, kde Kohák mluví o „humanistickém socialismu“, hovoří Collier o „morálním kapitalismu“. Nechci se však pouštět do zevrubné recenze jeho tezí, a vlastně ani do klíčového tématu jeho knihy – budoucnosti kapitalismu – mnohem více mě zaujalo několik málo stran v první třetině knihy. Ty se snaží analyzovat příčiny a důvody stále více se štěpící společnosti Západu. O rozdělené společnosti slyšíme a čteme stále, ať již je to kniha Martina Řezníčka „Rozdělené státy“, analýzy Daniela Prokopa v „Slepých skvrnách“ nebo poštěkávání na téma téma pražské kavárny a pragocentrického nevnímání venkova. Málokde je však snaha o pochopení tohoto problému dovedena až za jeho projevy – sociální, mzdové, psychologické… A právě o to se Paul Collier ve své knize pokouší. Odkaz na celý blog zde.
Pokračování textu
odeslat