aktualne.cz, blog, 21. červenec 2020
S velkou omluvou jinému vědnímu oboru si dovolím na počátku svého zamyšlení použít pojem „sněžná slepota“, která v jisté metafoře postihuje náš pohled na předchozí období komunistické. Dle prosté definice tohoto jevu je sněžná slepota: „akutní stav poškození oční rohovky UV zářením, které se projevuje nejprve jako pocit cizího tělesa v oku, později prudkou bolestí očí a neschopností oči otevřít.“ V našem případě soudím, že jsme postiženo neschopností analytického pohledu skrze zjevné násilí politického systému po roce 1948. Prudká bolest vyvolaná všemi těmi neomluvitelnými zločiny působícími jako cizí těleso v našem zraku neumožňuje otevřít oči a nahlédnout minulost jednak v souvislostech, jednak v mnohem hlubším (a tím pádem složitějším) obraze. Odkaz na celý článek zde.
Pokračování textu
odeslat