aktualne.cz, blog, 26. březen 2020
Na současnou těžkou situaci se lze dívat z nejrůznějších úhlů. V centru pozornosti samozřejmě musí být zdravotní zvládnutí pandemie. Přesto se logicky vynořují úvahy na téma ekonomických dopadů, proměny celé společnosti, výhledů do budoucna - nebo nové zkušenosti s nastalou situací. Snažil jsem se nad tím zamyslet z pohledu historika a především z pohledu generačních paměti. Odkaz na článek zde. 
Pokračování textu
odeslat