blog.aktualne.cz, blog, 6. prosinec 2017
Rozebíráme v poslední době naše politiky. Společnost se zdánlivě rozděluje. Zároveň není problém ani tak v politicích, jako v těch, kdo je volí. Jak již říkal TGM: "Parlament jest volen voličstvem. A kdo to voličstvo vychoval, politicky a mravně?" Zkusil jsem se podívat na naši aktuální situaci - a především na převládající "syndrom No a co?!", kdy většině přestaly - nebo nikdy nevadily - některé věci, které nemají nic společného ani s morálkou, ani s Listinou základních práv a svobod. Kde je tedy problém? Více v blogu zde.
Pokračování textu
odeslat